És prou evident que, de tant en tant, va bé parar i fer un anal.lisi de situació per adonar-nos d’on som i de cap on anem, i també és evident que en el sector de la construcció i la rehabilitació aquest anàlisi és obligat.  Fent-lo segurament ens adonarem que, potser per les presses, potser per l’avidesa de negoci o potser simplement per comoditat, hem anat deixant de banda algunes tècniques i materials que històricament havien donat molts bons resultats, i els hem substituït per altres que ens ofereixen resultats més ràpids i potser fins i tot més econòmics, però més discutibles en termes de consciència ecològica i sostenibilitat o fins i tot de salut.

Un d’aquests materials és sens dubte la calç natural.

Usada des de l’antiguitat, la calç ha sigut el material de construcció per excel.lència, i tenim prou exemples de la seva valides i durabilitat en construccions com les Piràmides d’Egipte, el Coliseum romà, la Gran Muralla xinesa, etc.  Parlem d’un material noble, natural, respectuós amb el medi ambient, que permet multitud d’usos. Des de lligant per formar soleres de formigó o murs, fins a pasta per fer revestiments protectors i fins i tot decoratius, la calç va estar sempre íntimament lligada al procés d’edificació, i l’ofici i saber fer dels constructors, va ajudar a que aquest material arribés fins a mitjans de segle XX com a element imprescindible i insubstituïble en qualsevol obra.

L’aparició dels ciments artificials amb un procés de “fraguat” i endurit més ràpids, va aportar una millora en l’aspecte de la treballabilitat a l’obra. L’avantatja que donava poder treballar amb aquests materials, amb més rapidesa i resistència a curt termini va fer que progressivament la calç anés perdent el seu paper preeminent a l’obra en favor del ciment.

Arribats a dia d’avui i intentant valorar diversos aspectes, segurament estarem d’acord en que efectivament vàrem millorar en rapidesa d’execució i en comoditat però, sabem a quin preu? Hem millorat també les propietats de l’edificació o la qualitat de vida de qui hi habita? Cal fer-se aquestes preguntes!

Veient algunes de les patologies dels habitatges aparegudes en aquests darrers anys, ens podem adonar que la calç encara té moltes coses a dir en el sector de la construcció i, sobretot, en la rehabilitació i restauració.

Revisem les seves virtuts naturals, valorem què volem per a nosaltres i la nostra família quan decidim construir o rehabilitar casa nostra. Segurament si ho fem, entendrem perquè la calç es ve utilitzant des de fa milers d’anys!

© Jaume Font.