Utilitzar la calç natural en lloc dels ciments artificials a l’hora de construir casa nostra comporta una sèrie d’avantatges que convé conèixer:

1. Durabilitat. La calç és un material que combinat amb els àrids adequats pot aportar molta resistència, però que a la vegada dóna una certa flexibilitat, evitant així l’aparició de fissures al revestiment.

 

 

 

2. Gran capacitat de transpiració. La majoria de problemes a l’interior dels habitatges son provocats per les humitats o condensacions. El grau de transpirabilitat que dona la calç als paraments, permet que aquests respirin be, mantenint sana i forta la seva estructura.

 

 

 

3. Estalvi energètic. La calç és un regulador natural de la humitat. La seva capacitat higroscòpica fa que absorbeixi humitat quan n’hi ha massa a l’ambient, i la retorni quan n’hi ha poca. Mantenir l’ambient amb un bon grau d’humitat ajuda permetent reduir la necessitat d’aire condicionat o la calefacció.

 

 

 

4. Salut. Gràcies a la capacitat de transpiració i a evitar excessos d’humitat, l’ambient a la casa és molt més net i saludable. Cal remarcar també que la mateixa alcalinitat de la calç natural, fa molt difícil la formació de colònies de fongs o bacteris a les parets, que podrien acabar provocant un ambient insalubre.

 

 

 

 

5. Bellesa. La calç natural o els morters de calç donen una lluminositat i una calidesa als rejuntats de la pedra o als revestiments de paret, que ajuden a crear una sensació de confort. I no cal dir que els acabats decoratius que podem fer amb els estucs de calç son infinits!

 

 

 

© Jaume Font.