Podríem enumerar multitud de raons per les quals és recomanable l’ús de la calç natural o els morters de calç en els paraments interiors: La calidesa i naturalitat dels acabats que ajuden a crear un ambient acollidor, la seva flexibilitat o poca rigidesa que evita retraccions i fissures…etc., però per quins motius podríem dir que l’ús de la calç natural és important per a la nostra salut?

1. La calç transpira molt bé. La transpiració que permet la calç, fins i tot en acabats molt fins com pot ser l’estuc venecià, fa que no hi hagi problemes d’enrariment de l’aire per excés d’humitat o per condensacions.

 2. No conté clorurs ni sulfats. Els morters de ciment artificials contenen sals que , sobretot per problemes de capil.laritat, poden reaccionar amb la humitat i cristal.litzar provocant l’aparició de “salitres” i debilitant la seva estructura. La calç natural, a part de no contenir sals, deixa una porositat més gran als morters, evitant les capil.laritats altes i els danys a la seva estructura interna.

3. La calç és un regulador natural de la humitat. Si a l’ambient hi ha un alt grau d’humitat, la calç l’absorbeix, i la retorna quan l’ambient és

més sec. D’això en diem capacitat higroscòpica, i si ho ajuntem amb la bona transpiració que també té i que fa que no s’acumuli la humitat a les parets, entendrem perquè a l’estiu ens pot mantenir millor la frescor i a l’hivern ens pot donar millor protecció tèrmica.

4. Té propietats antisèptiques. La seva alcalinitat (té un ph molt bàsic), fa que en un parament on intervingui la calç natural no s’hi puguin crear fongs ni qualsevol altre microorganisme, ajudant així a mantenir l’habitatge amb un ambient més saludable.

5. Deixa una petjada de carboni neutra, o fins i tot positiva. Quan es cou la calç a altes temperatures, aquesta emet CO2 que va a parar a l’ambient. Aquesta mateixa calç, un cop utilitzada en construcció i durant el seu procés d’enduriment, torna a absorbir CO2 de l’aire, per convertir-se una altra vegada en roca calcària. El fet de que, a més a més, la calç natural de Gordillo’s sigui cuita en forns tradicionals de llenya, fa que la petjada de carboni que deixa resulti positiva.

I aquesta no és una raó de salut només per als usuaris de l’habitatge, sinó per a la humanitat en general.

© Jaume Font.