Des de que obtenim la roca calcària a les pedreres, fins que la calç torna a convertir-se en roca després del seu ús en la construcció, hi ha tot un cicle que és prou interessant de conèixer.

1. Roca calcària. A les pedreres obtenim la roca calcària o carbonat càlcic (CaCO3), la matèria prima de la qual s’obté la calç.

 

 

 

 

2. Calç viva. Quan es cou la roca calcària als forns, a una temperatura d’entre 900°C i 1.200°C, s’allibera CO2 i la roca es converteix en òxid de calci (CaO) o calç viva.

 

 

 

3. Calç apagada. Si afegim aigua a aquest òxid de calci, obtenim hidròxid de calci (Ca(OH)2) o calç apagada, que ja podem utilitzar per a diversos usos, entre ells la construcció o restauració. Durant la fase d’apagat, la calç desprèn calor i augmenta considerablement el volum.

 

 

 

4. Morter o pintura de calç. Afegint àrids de marbre, sil.licis o calcaris, i també aigua si convé, obtenim els morters de calç per a diferents usos: morters per a col.locació de fàbrica, morters més o menys fins de revestiment, estucs, etc.  Amb els estabilitzants i lligants adequats, obtindrem també pintura de calç.

 

 

5. Roca calcària altra vegada. I com es tanca el cicle? Doncs amb la carbonatació de la calç.  A mida que aquesta va evaporant, l’aigua va absorbint CO2 de l’aire que, reaccionant amb l’hidròxid de calci que es troba, torna a formar carbonat càlcic (CaCO3), es a dir, tornem a tenir la roca calcària però ara, a les edificacions on l’hem utilitzat.

 

 

I el més important:  Per què diem que el cicle de la calç és  respectuós amb el medi ambient?

Doncs perquè a part de ser un producte natural, sense components químics afegits (com seria el cas dels ciments artificials), durant el seu procés d’endurit recupera el CO2 que ha emès durant la seva calcinació al forn. Si a més a més hi afegim que la calç de Gordillo’s es cou en forns que usen la llenya com a combustible, i que aquesta llenya, durant la seva vida ja havia absorbit CO2, podem dir que en aquest cas, el cicle es tanca amb una petjada de carboni positiva.

© Jaume Font.